Даян Дэлхийн Ногоон Хөгжлийн Байгуулага

Тус байгууллага нь Монголын салхины эрчим хүчний ассоциацийн үйл ажиллагаанд бодитойгоор дэмжлэг үзүүлэгч олон улсын гол байгууллагуудын нэг юм.

Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага нь Дэлхийн салхины эрчим хүчний зөвлөл болон Монголын салхины эрчим хүчний ассоциацийн 2015 онд хамтран зохион байгуулсан “Монгол улсад салхины эрчим хүчний дэлгэрүүлэх нь” олон улсын хуралд, 2016 онд зохион байгуулагдсан “Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний ДОЛДУГААР Форум”-д “ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ” –аар тус тус хамтран ажилласан.