Клинтек ХХК

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт 250 МВт-ын чадалтай салхин цахилгаан станцын төслийг хөгжүүлж байгаа.

Тус салхин цахилгаан станц төслийн нэгдүгээр ээлж болох 102 МВт нь Монгол улсын төвийн эрчим хүчний системд цахилгаан нийлүүлэх ба 2017 онд багтаан ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөтэй бол, төслийн хоёрдугаар ээлж болох 148 МВт нь БНХАУ -д цахилгаан экспортлох тусгай зөвшөөрөлтэй ба 2018 оноос барилга, угсралтын ажил эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Вэбсайт