Улаанбаатар хот дахь АНУ-ын Элчин сайдын Яам

Тус элчин сайдын яам нь Монгол улс дахь Монголын салхины эрчим хүчний ассоциацийн үйл ажиллагааг бодитойгоор хамгийн ихээр дэмждэг ба бидний 2016 онд зохион байгуулсан “Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний ДОЛДУГААР Форум”-д “ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА” -аар хамтран ажиллаж, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлсэн.

Мөн Монголын салхины эрчим хүчний ассоциацийн хэрэгжүүлэх хүсэлтэй байгаа сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлийн судалгаа, техникийн баримт бичгүүд боловсруулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд хамтран ажиллаж байна.