“ШУГАМ” ХХК

“ШУГАМ” ХХК нь анх 1994 онд үндэс сууриа тавьсан ба 0,4-220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц, 0,1-100 МВТ чадалтай нар, салхи, бусад эх үүсвэрийн станц гэх мэт эрчим хүчний байгууламжийн зураг төсөл, төсөв зохиох, инженерийн судалгаа, тооцоо, шинжилгээ хийх, зөвлөгөө өгөх, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, захиалагчийн хяналт хийх зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.