Эрчим хүчний зохицуулах хороо

Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь Монголын салхины эрчим хүчний ассоциацийн Дэлхийн салхины эрчим хүчний зөвлөлтэй 2015 онд хамтран зохион байгуулсан “Монгол улсад салхины эрчим хүчний дэлгэрүүлэх нь” олон улсын хуралд “ТӨРИЙН ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГА” –аар хамтран ажилласан.

Мөн бидний зохион байгуулсан “Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний Форум”-уудад тогтмол идэвхитэй оролцож, бодлогын дэмжлэг үзүүлдэг.