ABB

Хэрэглэгчиддээ үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, цахилгаан эрчим хүчийг үр ашигтай зарцуулах, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг багасгах бололцоогоор тогтвортой хангадаг эрчим хүч болон автоматжуулалтын технологийн дэлхийд тэргүүлэгч инженерингийн компани юм.
ABB нь 100 гаруй улсад 145’000 ажиллагсадтай үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

Вэбсайт