ЭНЖИ

ЭНЖИ нь үндэстэн дамнасан Франц групп ба дэлхийн эрчим хүчний гол тоглогчдын нэг юм. Одоогоор манай групп дэлхийн 70 орчим оронд 160 мянга гаруй ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Сэргээгдэх эрчим хүч, эрчим хүчний үр ашиг, шингэрүүлсэн байгалийн хий болон дижитал технологи гэсэн гурван гол чиглэлд бизнес эрхэлж байна. Монгол улсад нар, салхины эрчим хүч ба эрчим хүчний нөөцлүүрийн төсөл хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Эдгээрээс 55МВт -ын хүчин чадал бүхий Сайншанд салхин парк төслийн барилга угсралтын ажлыг 2017 онд эхлэн 2018 оны 2-р хагаст хүлээлгэн өгөх төлөвлөгөөтэй байна.

Вэбсайт