RENEWABLE NRG

RNRG нь 30 гаруй жилийн өмнөөс буюу салхины эрчим хүчний үйлдвэрлэл дөнгөж эхэлж байх үед анх үүсгэн байгуулагдсан. өнөөдөр тус компани нь нар, салхины төсөл хөгжүүлэлтийн талбайн үнэлгээнээс арилжааны үйл ажиллагаа хүртэлх олон шатлалт үйлчилгээг үзүүлж байна.

Өнөөдрийн байдлаар RNRG –н бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дэлхийн 150 гаруй оронд ашиглаж байна.  Эдгээр орнуудын тоонд мөн Монгол улс орж буй бөгөөд Монгол улсад хэрэгжүүлж буй салхины эрчим хүчний бүх төслүүд RNRG -н хэмжилтийн багаж, программ хангамж болон бусад үйлчилгээг ашиглаж байна.